Languages

Academic Calendar

2014-2015 ACADEMİC CALENDAR

SEMESTER-FALL HİSTORİES
Ders kayıtları 01-12 Eylül 2014
Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması 13-19 Eylül 2014
Güz yarıyılı başlangıcı (derslerin başlaması) 15 Eylül 2014
Muafiyet başvuru dönemi 15-26 Eylül 2014
Ara sınav dönemi 13 Ekim-07 Aralık 2014
Güz yarıyılı sonu 28 Aralık 2014
Genel sınav dönemi 03-16 Ocak 2015
Bütünleme sınav dönemi 26 Ocak-01 Şubat 2015
Tek ders sınavı  12 Şubat 2015
%10’a giren öğrenci listelerinin ilanı 16 Şubat 2015
SEMESTER-SPRİNG HİSTORİES
Ders kayıtları 17-27 Şubat
Derslerin başlaması 23 Şubat 
Danışmanların ders kayıtlarını onaylaması 24 Şubat-02 Mart 
Ara sınav dönemi 23 Mart-17 Mayıs
Bahar yarıyılı sonu 31 Mayıs
Genel Sınav dönemi 06-18 Haziran
Mezuniyet töreni 26 Haziran
Bütünleme sınav dönemi 29 Haziran–5 Temmuz
Mezuniyet sınavı 14-15 Temmuz   
% 10'a giren öğrenci listelerinin ilanı 27 Temmuz

 

English