Misyon ve Vizyon

Misyonumuz
Misyonumuz, evrensel etik değerleri kendine rehber edinen, demokrasiyi ve insan haklarını bir ilke olarak benimseyen, bilimsel bilgiyi ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve bunları uygulayabilen, ulusal ve küresel ölçekte medya sektörünün ve kültür endüstrisinin dinamiklerini analiz edebilen, eleştirel düşünen ve yaratıcılığını geliştiren bireyleri medya ve iletişim sektörüne kazandırmak; aynı zamanda, içinde yaşadığı topluma ve tüm dünyaya karşı duyarlı olmayı ve kamu yararını gözetmeyi merkezine alan bir yurttaşlık bilincini geliştirmektir.

Vizyonumuz
Vizyonumuz, bilimin evrensel ilkeleri ışığında bilimsel bilgi üretimine katkıda bulunarak Fakültemizi alanında öncü bir konuma taşımak ve bununla bağlantılı olarak iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen ve iletişim bilimi alanındaki kuramsal bilgiyi kavrayan donanımlı bireyler yetiştirmektir.

 

 

 

Türkçe