Misyon ve Vizyon

Misyonumuz
Çağdaş iletişim olgusu çerçevesinde yaratıcılığını bilgi birikimi doğrultusunda organize edebilen, mesleki deneyimini her koşulda etik bir duruş sergileyerek toplum yararına kullanabilen, evrensel değerleri gözeterek iletişim alanında bilimsel araştırmalar yapabilen ve sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklerle donanımlı iletişimciler yetiştirmektir.

Vizyonumuz
Sorumluluk bilincine sahip, meslek etiğine bağlı, yurt ve dünya gerçeklerini kavrayan, sorgulayan, yorumlayan, çok yönlü ve özgür düşünebilen bireyler yetiştirerek iletişim sektörünün gelişimine katkı sağlayan, bu alandaki teorik ve uygulamalı çalışmalara bilimsel odaklı ivmeler katan, ulusal/uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı olan bir kurum olmaktır.

Türkçe