Misyon ve Vizyon

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz, evrensel etik değerleri kendine rehber edinen, demokrasiyi ve insan haklarını bir ilke olarak benimseyen, bilimsel bilgiyi ve teknolojik gelişmeleri takip eden ve bunları uygulayabilen, ulusal ve küresel ölçekte medya sektörünün ve kültür endüstrisinin dinamiklerini analiz edebilen, eleştirel düşünen ve yaratıcılığını geliştiren bireyleri medya ve iletişim sektörüne kazandırmak; aynı zamanda, içinde yaşadığı topluma ve tüm dünyaya karşı duyarlı olmayı ve kamu yararını gözetmeyi merkezine alan bir yurttaşlık bilincini geliştirmektir.

Vizyonumuz, bilimin evrensel ilkeleri ışığında bilimsel bilgi üretimine katkıda bulunarak Fakültemizi alanında öncü bir konuma taşımak ve bununla bağlantılı olarak iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen ve iletişim bilimi alanındaki kuramsal bilgiyi kavrayan donanımlı bireyler yetiştirmektir.

 

Our mission
The aim of this course is to educate the communicators who are able to organize their creativity in line with the accumulation of knowledge within the framework of the contemporary communication, use their professional experience in the ethical interest of the society and use scientific researches in the field of communication by considering the universal values ​​and equipped with the qualities required by the sector.

Our vision
A person who is responsible, responsible for professional ethics, grasping the realities of homeland and world, questioning, interpreting, multi-faceted and free-thinking individuals who contribute to the development of the communication sector, adding scientific-oriented impetus to the theoretical and applied studies in this field, to be an institution.

Türkçe