Diller

KÜNYE BİLGİLERİ

İLETİŞİM VE TOPLUM
Akademik-Hakemli Dergi
ISSN: 2149-1771

Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Adına
SAHİBİ
Prof. Dr. Ömer Osman UMAR/ Dekan V.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Yrd. Doç. Dr. Göksel GÖKER

EDİTÖRLER
Yrd. Doç. Dr. Göksel GÖKER
Yrd. Doç. Dr. Adem DOĞAN

EDİTÖR YARDIMCILARI
Arş. Gör. Erhan KILIÇ
Arş. Gör. Ferhat SÖNMEZ

YAYIN KURULU
Prof. Dr. Ömer Osman UMAR (Dekan V.)
Yrd. Doç. Dr. Metin GÜLTEKİN (Dekan Yrd.)
Yrd. Doç. Dr. Tamer KAVURAN (Dekan Yrd.)

DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Ahmet KALENDER (Selçuk Ünv.)
Prof. Dr. Ali Murat VURAL (İstanbul Ünv.)
Prof. Dr. Aytekin İŞMAN (Sakarya Ünv.)
Prof. Dr. Bilal ARIK (Akdeniz Ünv.)
Prof. Dr. Fisun ALVER (Kocaeli Ünv.)
Prof. Dr. Hamza ÇAKIR (Erciyes Ünv.)
Prof. Dr. Mahmut ATAY (Selçuk Ünv.)
Prof. Dr. Müge ELDEN (Ege Ünv.)
Prof. Dr. Nilüfer SEZER (İstanbul Ünv.)
Prof. Dr. Nurettin GÜZ (Gazi Ünv.)
Prof. Dr. Ömer AYTAÇ (Fırat Ünv.)
Prof. Dr. Ramazan YELKEN (Selçuk Ünv.)
Prof. Dr. Selma KARATEPE (İnönü Ünv.)
Prof. Dr. Uğur YAVUZ (Atatürk Ünv.)
Prof. Dr. Zakir AVŞAR (Gazi Ünv.)
Doç. Dr. A. Fulya ŞEN (Fırat Ünv.)
Doç. Dr. Ahmet YATKIN (Fırat Ünv.)
Doç. Dr. Caner ARABACI (Selçuk Ünv.)
Doç. Dr. Ertan ÖZENSEL (Selçuk Ünv.)
Doç. Dr. Ümit ARKLAN (Cumhuriyet Ünv.)
Doç. Dr. Vedat ÇAKIR (Uşak Ünv.)
Doç. Dr. Zülfikar DAMLAPINAR (Gazi Ünv.)

İLETİŞİM
Adres: Fırat Üniversitesi, İletişim Fakültesi, 23119, ELAZIĞ
Telefon   : (0424) 236 26 60
Editör Tlf: 0 533 766 77 59
E-posta: iletisimvetoplum@gmail.com

Türkçe