Diller

YAYIN İLKELERİ

1. İletişim ve Toplum Dergisi, akademik hakemli bir dergidir.
2. Dergi, Nisan ve Ekim sayıları olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.
3. Dergide yayınlanacak makalelerin iletişim konulu olması esastır. İletişim ve Toplum Dergisi disiplinler arası bir bakış açısını benimsemektedir. Bu nedenle; sosyoloji, psikoloji, antropoloji, sosyal psikoloji, siyaset bilimi, ekonomi gibi diğer sosyal bilimlerin bakış açısından hareketle yazılan makaleler dergide yayınlanmaktadır.
4. Dergide; kuramsal değerlendirme, çözümleme ve saha araştırmalarına dayalı makaleler, alana katkı sağlayacak çeviriler ve iletişim alanıyla ilgili kitap eleştirilerine yer verilir.
5. Makalelerin yayınlanma süreci şu şekildedir: Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ilk olarak editoryalsüreçten geçirilir, yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygunluğu belirlendikten sonra makale iki hakeme gönderilir. Hakemlerin her ikisi de olumlu bir değerlendirmede bulunursa makale yayınlanır. Hakemlerden biri olumlu, diğeri olumsuz bir değerlendirmede bulunursa, üçüncü bir hakemin değerlendirmesine göre makale yayınlanır ya da reddedilir.
6. Değerlendirmeye alınan makalelerin daha önce yayınlanmamış olması ya da başka bir dergide değerlendirme süreci içerisinde olmaması şarttır. Sempozyumlarda sunulan ancak bildiri kitabında yer almayan yazılar hakem değerlendirme sürecinden sonra dergide yayınlanabilir.
7. Yayınlanan makalelerin tüm telif hakları İletişim ve Toplum Dergisi’ne aittir.
8. Dergide yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarına aittir.
9. Derginin tüm hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Türkçe