Diller

YAZIM KURALLARI

1. Sayfa kenar boşlukları üst, alt, sağ, sol kenarlardan 2,5 cm olmalıdır.
2. Ana metin; Times New Roman karakterinde, 12 punto, tek satır aralığında yazılmalıdır. Yazılar 10.000 kelimeyi geçmemelidir.
3. Ana Başlık bold 14 punto olmalıdır. Ana başlık ortalı, kısa ve öz olmalıdır. Ana başlığın altında İngilizce başlık yer almalıdır. Alt başlıklar bold 12 punto olmalıdır.
4. Makale ana başlığının altında yazar(lar)ın ismi ve soy ismi verilmeli. Unvan, kurum ve e-posta bilgisi dipnotta verilmelidir. 
5. Makalenin konusunu, yöntemini ve temel bulgularını yansıtan 200-250 kelimelik Türkçe özet yazılmalıdır. Özet 12 punto, tek satır aralığında olmalıdır. En az 3, en çok 5 anahtar kelime yazılmalıdır. Türkçe özetten sonra İngilizce özet verilmelidir.
6. Makalede kullanılacak tablo, şekil ve çizelgeler ortalı olmalı, üzerine tablo numarası ve başlığı ortalı bir şekilde yazılmalıdır.
7. Metin içerisinde atıflar APA sistemine göre yapılmalıdır. Örnek: (Yılmaz, 2012: 15). İki yazarlı atıflarda yazar soy isimlerinin arasına “ve” konulmalıdır. Örnek: (Yılmaz ve Kaya, 2012: 29). Çok yazarlı atıflarda sadece ilk yazarın soy ismi yazılmalı, sonrasında “vd.” eklenmelidir. Örnek: (Yılmaz vd.2012: 25).
8. Kaynakçada yer alan eserler alfabetik sıraya göre düzenlenmelidir. Kaynakça aşağıda belirtilen örneklere uygun olmalıdır.
8.a. Kitap: Erdoğan, İrfan ve Alemdar, Korkmaz (2002) Öteki Kuram, Kitle İletişimine Yaklaşımların Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi, Ankara: Erk Yayınları.
8.b. Editörlü Kitap: Binark, Mutlu (2011) Yeni Medya Çalışmalarında Yeni Sorular ve Yöntem Sorunu, İçinde Yeni Medya Çalışmaları, Mutlu Binark (Ed.), Ankara: Dipnot Yayınları, 21-44.
8.c. Çeviri kitap: Baudrillard, Jean (2004) Tüketim Toplumu, Ferda Keskin ve Hazal Deliceçaylı (Çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
8.d. Makale: Köse, Hüseyin (2011) Tüketim Toplumunda Bir Sosyal Beden Kurgusu Olarak Kadın, Selçuk İletişim Dergisi, 6(4), 76-89.

 

Türkçe