Diller

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ

     Gelişen toplum düzeni içerisinde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan iletişim güçlüklerinin ortaya çıkması ve bu problemleri ortadan kaldırmaya yönelik çabalar halkla ilişkilerin gelişmesini ve bir meslek haline gelmesini sağlamıştır. Kurumlarla hedef kitleler arasında karşılıklı anlayış içerisinde olumlu ilişkiler oluşturmaya ve bunu sürdürmeye yönelik planlı iletişim çabası olan halkla ilişkilerin temeli iletişim bilimine dayanır.

     Kurumsal anlamda halkla ilişkiler yaptığı çalışmalarla toplumu aydınlatmayı,  bir kurum kimliği oluşturarak bunu hedef kitlesine yansıtmayı, halkla bilgi alışverişinde bulunarak işbirliği içinde olmayı ve işlerin daha kolay yürütülebilmesini sağlamayı, toplumsal sosyal sorumluluk bilincine varmayı ve toplumda da bu bilince ulaşmayı amaçlamaktadır. Günümüzde de çeşitli kamu ve özel kurumlarda halkla ilişkilerin öneminin farkına varılmaya başlanması sektörde uzman kişilerin ihtiyacını artırmıştır. Bu alanda eğitim veren iletişim fakültelerinin ilgili bölümleri gerekli iş gücü için donanımlı bireyler yetiştirmektedir.

     Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde, özellikle son yıllarda baş döndürücü gelişme ve ilerlemelerin kaydedildiği medya sektörünün yanı sıra iletişim yönetimi, pazarlama, reklamcılık ve yönetim danışmanlığı gibi alanlarda kalifiye iş gücünün sağlanması amacına yönelik çalışmalarda bulunulmaktadır. Bu bölümde, başta kuramsal ve uygulamalı olmak üzere iletişim derslerinin yanı sıra reklamcılık, insan ilişkileri, psikoloji ve sosyoloji derslerine yoğunlukla yer verilmektedir. Teorik verilen bilgilerin yanında uygulama dersleri bireylerin mesleğe ısınmalarını sağlamaktadır. Bununla birlikte bitirme projeleri ve sağlanan staj olanakları halkla ilişkilerin daha iyi anlaşılmasını ve iş yaşamında yaşanan sorunları görüp bunlarla baş edebilmelerini öngörmüştür.

     2009–2010 yılında eğitim- öğretim hayatına başlayan bölümde, başta kuramsal ve uygulamalı olmak üzere iletişim derslerinin yanı sıra reklâmcılık, insan ilişkileri, psikoloji ve sosyoloji derslerine yoğunlukla yer verilmektedir. Teorik ve pratik uygulamalar açısından Fakülteye bağlı Fırat Üniversitesi Radyo ve Televizyon’u ve tüm gün açık tutulan bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Ayrıca 5 adet projeksiyon cihazı ve Fotoğraf Dersi için, gerekli olan malzemelerle donatılmış Fotoğrafçılık Odası bulunmaktadır.

 

      Anabilim Dalları

     Halkla İlişkiler Anabilim Dalı

     Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı

     Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı

     Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı

 

                                                                                                        

     Akademik Kadro                     Dersler ve Ders İçerikleri                     

 

    Birimler                                         Bölüm Bilgi Paketi

 

 

Türkçe