Diller

YÜKSEK LİSANS

 

DUYURU

İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Yüksek lisans ders programı ve

danışmanlıklar hakkında bazı değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu değişiklikler aşağıdaki belgelerde yer almaktadır. 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                    Doç.Dr. Mustafa YAĞBASAN

                                                   İletişim Bilimleri A.B.D. Başkanı

 

 

 

 

 

Türkçe