Diller

İletişim Bilimleri Anabilim Dalı

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı, iletişim bilimi alanındaki kuramsal bilgiyi ve araştırma yöntemlerini birleştirerek bu alandaki blimsel çalışmalar için sağlam bir temel oluşturmayı amaçlamaktadır. İletişim Bilimleri Ana Bilim dalı tezli yüksek lisans programı 2005'ten günümüze eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

2018-2019 eğitim-öğretim dönemi güz yılında doktora programının açılmasıyla birlikte lisansüstü düzeydeki eğitimini daha ileri bir noktaya taşıyan İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı yüksek lisans ve doktora programı, disiplinlerarası bir yaklaşımla iletişim ve medya çalışmaları alanındaki farklı disiplinleri birleştirmekte ve alandaki bilimsel birikime katkı sağlamaktadır.

Türkçe