Diller

Fırat Haber Gazetesi

Fırat Haber Gazetesi

Fırat Haber Gazetesi, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi olarak 2003 yılının mayıs ayında "Fırat İletişim" adıyla yayım hayatına başlamıştır. Gazete 2004 yılının ekim ayından günümüze kadar ise "Fırat Haber" adıyla yayımlanmaktadır. Gazete ekim ve haziran ayları arasında aylık periyodlarla yayımlanmaktadır. Gazete; üniversite, kent, kültür ve sanat, medya, spor, sağlık, röportaj ve vb... alanlarda haber ve röportajlar ile okuyucuları ile buluşuyor.

FIRAT HABER GAZETESİ ARŞİV TABLOSU

Gazetenin Kuruluşu
Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde uygulamalı dersler için Gazetecilik Atölyesi kurulmuştur. Bu kapsamda yayım hayatına başlayan Fırat Haber Gazetesi, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi uygulama gazetesi olarak 2003 yılının Mayıs ayında “Fırat İletişim” adıyla yayımlanmıştır.Gazete 2004 yılının Ekim ayından günümüze kadar ise “Fırat Haber” adıyla yayımlanmaktadır. Fırat Haber Gazetesinde görev alan öğrencilerin, eğitim ve uygulama alanlarını güçlendirerek öğrencilerin entelektüel gelişimlerine olanak sağlamak amaçlanmıştır. Öğrencilerinin mesleki yeterliliklerine katkı sağlanarak, sektörel yönelimlerine yardımcı olunması da diğer amaçlar arasında sayılabilir. Öğrenci gazetesi olan Fırat Haber’de yarı zamanlı çalışan öğrencilere maddi destek de sağlanmaktadır.

Yılda Kaç Sayı Yayımlanıyor?
Gazete yılda 9 sayı olarak yayın hayatını sürdürmektedir. Fırat Haber Gazetesi kurulduğu 2003 yılından bu yana düzenli periyotlarla akademik eğitim-öğretim yılı içinde ekim ve haziran ayları arasında yayımlanmaktadır. 

Hedef Kitlesi Nedir?
Fırat Haber Gazetesi, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde yayımlanan bir uygulama gazetesi olsa da hitap ettiği kitle oldukça geniştir. Başta Fırat Üniversitesi öğrencileri olmak üzere, Fırat Üniversitesi idari ve akademik personelinin yanı sıra Elazığ ve diğer illerde de herkese hitap etmektedir. Elazığ ili ile ilgili özel haberler yapılarak gazetenin şehirde bilinirliği artırılmıştır. Diğer üniversitelerin İletişim Fakültelerinde de bilinirliği artırılmıştır. Ayrıca gazetenin dağıtımı diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yapılmaktadır. Dolayısıyla hedef kitlemizin içinde; diğer üniversitelerin öğrencileri, idari ve akademik personeli olmak üzere başlıca diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da bünyesindeki personel oluşturmaktadır. 

Ne Tür Haberler Yayımlanıyor?
Gazete; üniversite, kent, kültür ve sanat, medya, spor, sağlık, röportaj, fotoğraf vb... alanlarda haber, röportaj ve fotoğraflar ile okuyucuları ile buluşmaktadır.
Fırat Haber Gazetesi’nde ağırlıklı olarak Fırat Üniversitesi ile ilgili her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel haberin yanı sıra röportajlara da yer verilmektedir. Özellikle sağlık röportajları büyük ilgi uyandırmıştır. Üniversitede yapılan kültür ve sanat faaliyetleri gazetenin önemli haber ağını oluşturmaktadır. 
Ayrıca gazetede Elazığ şehri ile ilgili; kültür, sanat, tarih ve kent hayatı gibi aktüel haberlere geniş yer verilmektedir. Şehrin ilçelerini tanıtan gezi haberleri ile ilçelerin tanıtımına katkı sağlanmaktadır. Ayrıca kent ile ilgili yayımlanan fotoğraflarla, şehrin doğal güzelliklerini okuyucuları ile buluşturmaktadır. 

Öğrenciler Nasıl Çalışmaya Başlayabilir?
Fırat Haber Gazetesi’nin yayımlanma amaçları arasında, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesinde eğitim gören üniversite öğrencilerine mesleki uygulama imkanları sunmaktır. Bunun için gazetenin haber ve sayfa tasarımı atölyelerine her yıl öğrenci alımı gerçekleştirilmektedir. 
Atölyelere her yıl; İletişim Fakültesinde okuyan ikinci, üçünü ve dördüncü sınıf öğrencileri arasından isteğe bağlı olarak başvurular yapılmaktadır. Her eğitim-öğretim döneminde birçok öğrenciye bu atölyelerde mesleki uygulama imkanı verilmektedir. 

Öğrencilerin Uygulama Pratiğine Nasıl Katkı Sağlıyor?
Fırat Haber Gazetesi’nin uygulama atölyelerinde öğrenciler aktif olarak habercilik faaliyetlerini yerine getirmektedir. Öğrenciler haber öncesi ve sonrası bütün süreçleri öğrenme avantajını yakalayarak mesleki bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı bulmaktadırlar. Fırat Haber Gazetesi uygulama atölyelerinde çalışan öğrenciler, mezun olduklarında iş başvurusu yaptıkları medya kuruluşları tarafından öncelikli olarak tercih edilerek işe başlama avantajı elde etmektedirler. 

Gazetecilik Atölyesi’nde iki tür faaliyet eş zamanlı yürütülmektedir. Bunlar: Editöryal ve görsel faaliyetler. 

Editöryal faaliyetler: 
Öğrenciler akademik personel tarafından yapılan haber toplantılarına katılarak burada gündem değerlendirmesi yapmaktadırlar. Öğrencilere verilecek haber takibi görevleri burada kararlaştırılmaktadır. Akademik personel tarafından görevlendirilen öğrenciler yaptıkları haberleri editöryal sürece sunmaktadırlar. Öğrencilerin hazırladıkları bütün haberler, akademik personelin editöryal kontrolünden geçmektedir. Akademik personel bu süreçte öğrencilere, editöryal yanlışlarını düzeltme imkanı vermektedirler. 

Görsel faaliyetler: 
Akademik personel, habere giden öğrencilerin haberciliğin en önemli unsuru olan fotoğrafçılık eğitimlerini de yerine getirmektedir. Öğrenciler, haber fotoğrafçılığı konusunda uygulama performanslarını buradan aldıkları eğitimlerle artırmaktadırlar. Diğer yandan gazetenin sayfa tasarımı atölyesinde, gazetenin mizanpajı yapılmaktadır. Gazetenin yazı işleri toplantısında kararlaştırılan ilgili aya ait sayının haber ve fotoğrafları bu atölyede dizgi işleminden geçmektedir. Burada öğrenciler, sayfa tasarımı uygulamaları öğrenme fırsatı bulmaktadırlar. 

 

 

 

 

 

 

Türkçe