Diller

Kalite Birimi

İletişim Fakültesi Kalite Birimi

Fakülte
Dr.Öğr.Üyesi Metin GÜLTEKİN (Başkan)

Dr.Öğr.Üyesi Emrah AYDEMİR (Üye)

Doç.Dr. Süleyman İLASLAN (Üye)

 

Gazetecilik Bölümü Komisyon Üyeleri

Prof.Dr. Mustafa YAĞBASAN (Başkan)

Doç.Dr. Göksel GÖKER (Üye)

Arş.Gör. Hatice ERTÜRK (Üye)

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Komisyon Üyeleri

Doç.Dr. Nural İMİK TANYILDIZI (Başkan)

Dr.Öğr.Üyesi Serkan BİÇER (Üye)

............................................ (Üye)

 

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Komisyon Üyeleri

Dr.Öğr.Üyesi Feridun NİZAM (Başkan)

Doç.Dr. Süleyman İLASLAN (Üye)

............................................ (Üye)

Türkçe