Diller

Kalite Birimi

İletişim Fakültesi Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Ayşe Fulya ŞEN (Başkan)

Doç. Dr. Süleyman İLASLAN (Üye)

Serdal PEKİNCE Fakülte Sekreteri (Üye)

 

Gazetecilik Bölümü Komisyon Üyeleri

Prof. Dr. Ayşe Fulya ŞEN (Başkan)

Doç.Dr. Emrah AYDEMİR (Üye)

Nurhan MURAT Bölüm Sekreteri (Üye)

 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Komisyon Üyeleri

Doç. Dr. Adem DOĞAN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Metin GÜLTEKİN (Üye)

Selami TEKATAŞ Bölüm Sekreteri (Üye)

 

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Komisyon Üyeleri

Doç. Dr. Süleyman İLASLAN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Feridun NİZAM (Üye)

Veysel BULUT Bölüm Sekreteri (Üye)

 

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Komisyon Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Tamer KAVURAN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Cevahir Sinan ALTUNDAĞ (Üye)

Derya ŞENOCAK Bölüm Sekreteri (Üye)

 

 

 

 

Türkçe