Diller

Kalite Güvencesi

DIŞ PAYDAŞLARLA YAPILAN ÇALIŞTAY TUTANAĞI VE ALINAN KARARLAR

13.10. 2017 tarihinde aşağıda belirtilen dış paydaşlarla Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı ve Dekan Yardımcılarının katılımı ile dekanlık toplantı odasında ilk toplantı yapılmıştır.
DIŞ PAYDAŞLAR
Toplantıya Katılanlar: Elazığ Valiliği Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Elazığ Belediyesi Basın Halkla İlişkiler  Müdürlüğü, MEB Elazığ İletişim Meslek Lisesi Müdürü, Kanal Fırat Televizyonu, Fırat Haber Gazetesi
Toplantıya Katılamayanlar: Kanal 23 Televizyonu, Hakimiyet Gazetesi, Günışığı Gazetesi, Haber Kent Gazetesi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Çelik İletişim Fakültesi ile dış paydaşların gerçekleştirdiği bu çalıştayın, şehir-üniversite işbirliğine katı sunduğu gibi; fakültenin eğitim öğretim faaliyetlerine de katkıda bulunacağı düşüncesini dile getirdi.
İletişim Lisesi Müdürü Ali Canpolat, istihdamdaki sıkıntıların eğitim öğretim kalitelerini etkilediğini söyledi. Ayrıca medya okuryazarlığı derslerine İletişim Fakültesi mezunlarının girmesi gerektiğini belirtti. Elazığ Belediyesi Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Erdal Akarsu, staja gönderilen öğrencilerin alanları ile ilgili çalışmalar yaparken aynı zamanda danışmanları tarafından takibinin sağlanması gerektiğini ifade ederek; bu durumun kurumları ve öğrenciler açısından daha verimli olacağını belirtti.
Fırat Haber Gazetesinden Faik Akgün, öğrenci stajlarının sadece son sınıfta değil, ara sınıflarda da olması gerekliliğinin önemli olduğunu belirtti. Ayrıca İletişim Fakültesi öğrencilerinin yapmış olduğu haberlerin yayınlanmasının teşvik edilmesi gerektiğinden bahsetti.
Kanal Fırat Televizyonu Temsilcisi Furkan Dilaver, öğrenci kalitesinin arttırılması için atölye çalışmalarının yoğun olarak yapılmasını, fakültede haber yapım derslerinin artmasının faydalı olacağını dile getirdi. 
Toplantı Sonucunda:
1- Dış paydaşlarla Bölüm ve Fakülte Komisyonları arasında periyodik toplantıların yapılması
2- Fakülte ile dış paydaşların işbirliği ile panel, konferans, sergi, kısa film ve bu gibi faaliyetlerin  gerçekleştirilmesi ve ortak projeler üretilmesi.
3- Ders müfredatında yapılacak değişikliklerde paydaşların görüşlerini almak.
4- Staj ve mesleki geliştirme süreçlerinde dış paydaşların daha yoğun işbirliği içerisinde olması kararları alınmıştır.
5- Bir sonraki toplantıda Basın İlan Kurumu İl Müdürlüğü' nünde katılımının isteneceği belirtildi.
6- Aşağıda belirtilen kalite komisyon üyeleriyle dış paydaşların kendi aralarında belirleyecekleri tarihlerde toplantılar yaparak işbirliği içerisinde olmaları istendi.

Fakülte Kalite Komisyon Üyeleri
- Yrd. Doç. Dr. Metin GÜLTEKİN
- Doç. Dr. Süleyman İLASLAN
- Yrd. Doç. Dr. Emrah AYDEMİR

Gazetecilik Bölümü Kalite Komisyon Üyeleri
-Prof. Dr. Mustafa YAĞBASAN
- Yrd. Doç. Dr. Göksel GÖKER
- Arş. Gör. Hatice ERTÜRK

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Kalite Komisyon Üyeleri
- Doç. Dr. Nural İMİK TANYILDIZI
- Yrd. Doç. Dr. Serkan BİÇER
- Arş. Gör. Ammar Yasir BİLİM

Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü Kalite Komisyon Üyeleri
- Yrd. Doç. Dr. Feridun NİZAM
- Yrd. Doç. Dr. Süleyman İLASLAN
-....................................

Türkçe