Diller

Film Prodüksiyon Merkezi

Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri kampasımda destek verilen "Film Prodüksiyon Merkezi"nde, özellikle Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri başta olmak üzere, kısa film, reklam filmi, belgesel film ya da uzun metraj film projelerine ekipman desteği sağlamak üzere kurulan bu birimde, öğrencilerimiz sektöre yönelik uygulamalı çalışmalara imza atabilecek potansiyele sahip olabilecektir. Aşağıda yer alan formlar yetkili kişilere sunularak bir film projesinin adımlarının atılmasına aracılık edecektir. 

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ FİLM PRODÜKSİYON MERKEZİ'NDEN (FPM)

YARARLANMA KOŞULLARI

 

Film Prodüksiyon Merkezi ekipmanların kullanımı ve tanıtımı olanağından yararlanabilmek maksadıyla oluşturulmuş bir sistemi ifade eder. Bu amaçla, fakültemiz öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız ders kapsamında ve Yarışma Projelerinde bu sistemden istifade edebileceklerdir.

 

A. FİLM PRODÜKSİYON MERKEZİNİ KİMLER KULLANABİLİR?

Merkezi ve merkezde yer alan bilgisayar, aşağıdaki iki koşulu birden sağlayan Fakültemiz öğrencilerinin kullanımına açıktır. Bunun dışında odada yer alan ekipmanların kullanılması sadece öğretim elemanlarına mahsustur. Herhangi bir sebeple bu ekipmanlar odadan izinsiz çıkarılamazlar.

 

1.  İlgili programları ve ekipmanları kullanabilme kabiliyetine sahip olmak

2.  Malzemelerin kullanılacağı proje için onay almış olmak

Öğrenciler ve öğretim elemanları, bu merkezi kullanmak istediklerinde İletişim Fakültesi web sayfasında yer alan (http://iletisim.firat.edu.tr) ilgili Word belgelerini indirmeli ve bu formları eksiksiz olarak doldurmalıdır. Her bir başlığın açık olarak bilgisayar ortamında doldurulması ve çıktısının alınması gereklidir. Proje sahibi aldığı çıktılara ıslak imzasını atmalı ve öncelikle Merkezin sorumlusu Dr.Öğretim Üyesi Tamer Kavuran’ın (Kat 1) onayına sunmalıdır. Gerektiğinde ilgili öğretim elemanının görüş ve önerileri de alınmalıdır.

A)    Öğretim elemanları, merkezi tanıtım maksatlı olarak kullanmak istediklerinde ilgili formu doldurmalı (Tanıtım ve Eğitim Amaçlı Takip Formu)  ve Dr.Öğretim Üyesi Tamer Kavuran’ın (Kat 1) onayına sunmalıdır. İlgili odanın anahtarını kendisinden ya da Tamer Kavuran’ın görevlendirdiği kişiden almalıdır. Bunun dışında başka bir işleme gerek yoktur.

B)    Öğretim elemanları, merkezi proje amacıyla kullanmak istediklerinde yine ilgili formu (Yarışma Amaçlı Proje Takip Formu) doldurmalı ve Dr.Öğretim Üyesi Tamer Kavuran’ın (Kat 1) onayına sunmalıdır. Bunun haricinde formda Dr.Öğretim Üyesi Feridun NİZAM'ın ve/veya Dr.Öğretim Üyesi Süleyman İLASLAN’ın imzası da gerekmektedir. Proje odasının (C Blok/Yemekhane üstü Kat 2) anahtarını Tamer Kavuran’dan ya da görevlendireceği kişiden almalıdır. Bunun dışında başka bir işleme gerek yoktur.

C)    Öğrenciler ise bu merkezi/odayı sadece yarışma projesi odaklı çalışmaları için kullanabilir. İletişim Fakültesi öğrencileri de merkezi, proje amacıyla kullanmak istediklerinde yine ilgili formu (Yarışma Amaçlı Proje Takip Formu) eksiksiz doldurmalıdır. Alınan çıktılarda proje sahibinin ıslak imzası zorunludur. Öğrenciler daha sonra ilgili evrakı alarak Yrd.Doç.Dr. Tamer Kavuran’ın (Kat 1) onayına sunmalıdır. Bunun haricinde formda yetkili kişi ya da kişileriin imzası da gerekmektedir. Proje odasının (C Blok/Yemekhane üstü Kat 2) anahtarını Tamer Kavuran’dan ya da görevlendireceği kişiden almalıdır. Bunun dışında başka bir işleme gerek yoktur. Öğrenciler gerektiği koşullarda ilgili öğretim elemanlarının veya proje danışman hocalarının görüş ve önerilerini dikkate almakla yükümlüdürler. Bu merkezin olanaklarından yararlanmak istediklerinde bu yükümlülüğü kabul etmiş sayılırlar.

 

B. RANDEVU ALMAK İÇİN NE GEREKLİDİR? RANDEVU GÜNÜ VE SAATİ GELDİĞİNDE NE YAPILMALIDIR?

FÜBAP desteğiyle malzeme temini sağlanan FPM’de yer alan ekipmanlardan yararlanılmak istenildiğinde, ilgili kişi veya kişiler Dr.Öğretim Üyesi Tamer Kavuran’ın görüş, öneri ve onayını almalıdır. Tamer Kavuran ile bizatihi görüşme sağlanarak ve kendisinden onay alınarak atölyenin randevusu sağlanmış olur. Bu merkezden faydalanmak isteyenler, atölyenin hangi gün ve saatlerde kullanılabileceğini öğrenmelidir. Bunun için FPM odasından sorumlu Turgay Doğan ile (C Blok/Yemekhane üstü Kat 2, Dâhili Telefon:8857) görüşme sağlanmalıdır. İlgili kişilerin ve sorumluların imzasının yer aldığı başvuru formu Turgay Doğan’a teslim edilmelidir. Merkezin anahtarı Turgay Doğan’dan teslim alınmalı ve gün içinde/iş sonunda kendisine teslim edilmelidir.

 

 

FİLM ATÖLYESİ SORUMLULARI KİMLERDİR?

Dr.Öğretim Üyesi Süleyman İLASLAN (RTS Bölüm Bşk.)

Dr.Öğretim Üyesi Feridun NİZAM (RTS Bölümü)

Dr.Öğretim Üyesi Tamer KAVURAN (Dekan Yrd.)

FORMLAR
Başvuru Formu (Öğrenciler İçin)
Başvuru Formu (Öğretim Elemanları İçin)

 

Türkçe