Diller

Doktora Öğretim Programı Dersleri

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 

DOKTORA DERS LİSTESİ VE İÇERİKLERİ

 

DOKTORA DERS İÇERİKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

 

1. YARIYIL

 

Haftalık Ders Saati

 

Ders Kodu

Ders Adı

Opt

Z/S

Teori

Uyg.

Toplam

Toplam Kredi

ECTS Kredi

İLT-601

Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Yöntemleri

 

Z

3

0

3

3

6

İLT-603

İleri Göstergebilim Çalışmaları

 

S

3

0

3

3

6

İLT-605

Medya Söylemleri

 

S

3

0

3

3

6

İLT-607

Yeni İletişim Politikaları ve Halkla İlişkiler

 

S

3

0

3

3

6

İLT-609

Etkileşimli Medya Tasarımı

 

S

3

0

3

3

6

İLT-611

Küresel İletişim Stratejileri

 

S

3

0

3

3

6

İLT-613

Sanal Ortamda İletişim Yönetimi

 

S

3

0

3

3

6

İLT-615

Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar

 

S

3

0

3

3

6

İLT-617

Film Endüstrisi

 

S

3

0

3

3

6

İLT-619

Televizyon Eleştirisi

 

S

3

0

3

3

6

İLT-621

Dijital Kültür ve Yeni Medya

 

S

3

0

3

3

6

İLT-623

Yerel Basın ve Sorunları

 

S

3

0

3

3

6

İLT-625

Tasarım Tarih ve Kuramı

 

S

3

0

3

3

6

İLT-627

Tasarım Yönetimi

 

S

3

0

3

3

6

İLT 629

Reklam Tasarımı                                                               

 

S

3

0

3

3

6

İLT 631

Çok Disiplinli Görsel İletişim ve Grafik Tasarımı I

 

S

3

0

3

3

6

İLT 633

Eleştirel Medya Çalışmaları 

 

S

3

0

3

3

6

İLT 635

İletişim, Medya ve Küreselleşme

 

S

3

0

3

3

6

İLT 637

Akademik Okuryazarlık

 

S

3

0

3

3

6

İLT 639

Yeni Med. Çalış. Yöntem ve Teknik

 

S

3

0

3

3

6

İLT 641

İletişim ve Toplumsal Kuram – I

 

S

3

0

3

3

6

İLT 643

Nesne Kültür İletişim

 

S

3

0

3

3

6

İLT 645

Kültürel Çalışmalar ve Medya

 

S

3

0

3

3

6

İLT 647

İletişim Araş. Nitel Araş. Yöntemleri

 

S

3

0

3

3

6

İLT 649

Türk Siyasal Yaşam. Politik Halkla İliş. Uyg.

 

S

3

0

3

3

6

İLT 651

Politik Psikoloji

 

S

3

0

3

3

6

İLT 653

Medya Tarihi Çalışmaları

 

S

3

0

3

3

6

İLT 655

Reklam Felsefesi

 

S

3

0

3

3

6

İLT 657

Uluslararası İlişkiler ve Medya

 

S

3

0

3

3

6

İLT 659

Sinemanın Eleştirel Ekonomi Politiği

 

S

3

0

3

3

6

İLT 661

Görsel Sosyoloji

 

S

3

0

3

3

6

İLT 663

Sinema ve Televizyonda Yapım

 

S

3

0

3

3

6

İLT 665

Sinema ve Türler

 

S

3

0

3

3

6

İLT-701

Uzmanlık Alan Dersi

 

Z

0

0

0

0

6

İLT-697

Doktora Semineri

 

Z

0

0

0

0

6

İLT-703

Doktora Yeterlilik

 

Z

0

0

0

0

24

İLT-699

Doktora Tezi

 

Z

0

0

0

0

24

 

 

2. YARIYIL

 

Haftalık Ders Saati

 

Ders Kodu

Ders Adı

Opt

Z/S

Teori

Uyg.

Toplam

Toplam Kredi

ECTS Kredi

İLT-602

Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri

 

Z

3

0

3

3

6

İLT-604

İleri Kültürlerarası İletişim Araştırmaları

 

S

3

0

3

3

6

İLT-606

Yeni Medya ve Demokrasi

 

S

3

0

3

3

6

İLT-608

Algı Yönetimi  ve İkna

 

S

3

0

3

3

6

İLT-610

Serbest Görsel Tasarım

 

S

3

0

3

3

6

İLT-612

Kitle İletişimde Düzenleme ve Denetim Stratejileri

 

S

3

0

3

3

6

İLT-614

Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Halkla İlişkiler Uygulamaları

 

S

3

0

3

3

6

İLT-616

Sosyal Ağ Analizi

 

S

3

0

3

3

6

İLT-618

İleri Film Analizleri

 

S

3

0

3

3

6

İLT-620

Uluslararası Televizyon Yayıncılığı

 

S

3

0

3

3

6

İLT-622

Medya ve Ötekileştirme Pratikleri

 

S

3

0

3

3

6

İLT-624

Post-kolonyal Çalışmalar ve Medya Emperyalizmi

 

S

3

0

3

3

6

İLT-626

Dijital İllüstrasyon

 

S

3

0

3

3

6

İLT-628

Hareketli Görüntü Tasarımı

 

S

3

0

3

3

6

İLT 630

Çok Disiplinli Görsel İletişim ve Grafik Tasarımı II

 

S

3

0

3

3

6

İLT 632

Disiplinlerarası Okumalar ve Estetik 

 

S

3

0

3

3

6

İLT 634

Medya, Siyaset ve Demokrasi

 

S

3

0

3

3

6

İLT 636

Halkla İlişkiler ve Tanıtım. Kuram Tartış.

 

S

3

0

3

3

6

İLT 638

Medya, Kimlik ve Temsil

 

S

3

0

3

3

6

İLT 640

İletişim, Mekân ve Bellek

 

S

3

0

3

3

6

İLT 642

İletişim ve Toplumsal Kuram- II

 

S

3

0

3

3

6

İLT 644

Sanal Gerçeklik ve Toplum

 

S

3

0

3

3

6

İLT 646

Reklam Yapım Süreçleri ve Rek. Analiz.

 

S

3

0

3

3

6

İLT 648

Yeni Medyada Kültür ve Kimlik

 

S

3

0

3

3

6

İLT 650

Siyasal İletişimde Yeni Yaklaşımlar

 

S

3

0

3

3

6

İLT 652

İmaj ve İtibar Yönetimi

 

S

3

0

3

3

6

İLT 654

Yayıncılık Tarihi

 

S

3

0

3

3

6

İLT 656

Reklam ve İdeolojik Çözümleme

 

S

3

0

3

3

6

İLT 658

Sinema Sosyolojisi

 

S

3

0

3

3

6

İLT 660

Sinema ve TV’de Yeni Teknolojiler

 

S

3

0

3

3

6

İLT 662

Sinemada Kimlik Temsilleri

 

S

3

0

3

3

6

İLT-701

Uzmanlık Alan Dersi

 

Z

0

0

0

0

6

İLT-697

Doktora Semineri

 

Z

0

0

0

0

6

İLT-703

Doktora Yeterlilik

 

Z

0

0

0

0

24

İLT-699

Doktora Tezi

 

Z

0

0

0

0

24

 

 

 

Türkçe